PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG tôn thép – vật liệu xây dựng  DMS-VLXD

Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng DMS-VLXD

CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

Sản phẩm được viết trên công nghệ Microsoft, chạy trên mọi phiên bản Windows

Danh sách đơn vị sử dụng phần mềm quản lý bán hàng DMS-VLXD

Hơn 1.500 đơn vị kinh doanh về tôn thép – vật liệu xây dựng đã sử dụng toàn quốc.

XEM CHI TIẾT, BẤM VÀO ĐÂY