Archives for Tháng Tám 2014

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán DMS

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán DMS

Tài liệu này được trình bày ngắn gọn và chỉ tập trung vào các chủ điểm chính để người dùng có cái nhìn tổng quan về quy trình xử lý nghiệp vụ của phần mềm. Những phần còn lại áp dụng tương tự hoặc đơn giản, người sử dụng có thể tự tìm hiểu khi thao tác trực tiếp trên phần mềm.

Tải file tài liệu hướng dẫn sử dụng: phần mềm kế toán DMS

Có thể hình dung các bước công việc như sau :

I. THAO TÁC BAN ĐẦU

 1. Khai báo thông tin doanh nghiệp và các tuỳ chọn xử lý ngầm định
 2. Thống nhất cách đặt mã. Rà soát lại các danh mục sẵn có xem có phù hợp với doanh nghiệp của mình chưa? Nhập các danh mục có số dư, tồn kho ban đầu
 3. Vào số dư, tồn kho đầu kỳ cho các tài khoản, đối tượng công nợ, vật tư – sản phẩm – hàng hoá

II. NHẬP SỐ LIỆU PHÁT SINH

Vào số liệu cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh, in ra các chứng từ để lưu trữ. Đây là công việc nên thực hiện hằng ngày.

 1. THAO TÁC CUỐI THÁNG
 1. Tính khấu hao và phát sinh bút toán trích khấu hao TSCĐ trong tháng.
 2. Phân bổ CCDC và phát sinh bút phân bổ CCDC trong tháng.
 3. Phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn khác và phát sinh bút phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn khác (nếu có)
 4. Hạch toán chi phí tiền lương và các bút toán trích trừ tiền lương vào chi phí (BHXH, BHYT, …)
 5. Cập nhật giá thành sản phẩm (nếu có)
 6. Cập nhật đơn giá xuất kho
 7. Điều chỉnh tăng – giảm tồn kho (nếu có)
 8. Kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định lãi lỗ
 1. IN BÁO CÁO

Đăng nhập vào hệ thống phần mềm kế toán DMA

Gõ vào tên và mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”.

Mặc định,

Tên người dùng: admin

Mật khẩu: để trống

Cấp tài khoản sử dụng cho các nhân viên tham gia nhập liệu bằng giao diện dưới đây:

Đây là công việc mà người quản lý (kế toán trưởng) cần thực hiện để mỗi nhân viên chỉ được thao tác trên phần hành kế toán mà mình được phân công, không làm ảnh hưởng đến số liệu của các nhân viên khác.

Phần mềm in hoá đơn DMI

PHẦN MỀM IN HÓA ĐƠN DMI

 

Đáp ứng nhu cầu quản lý và in hoá đơn của các Doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị định 51. Phần mềm cho phép tạo lập và in tất cả các loại hóa đơn.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT:

1. Bấm vào link sau để tải dotnetframework 2.0 (dotnetfx2.0.exe) và cài đặt vào máy. Nhấp chuột vào đây.
(Nếu máy tính cài hệ điều hành Windows 64bit thì Nhấp chuột vào đây)

2. Bấm vào link sau đây để tải công cụ Crystal Reports for .NET Framework 2.0 (CRRedist2005_x86.exe) và cài đặt vào máy. Nhấp chuột vào đây.

(Nếu máy tính cài hệ điều hành Windows 64bit thìNhấp chuột vào đây)

3. Bấm vào nút download ở trên để tải file setupDMI2011.exe. Sau đó chạy file này để tiến hành cài đặt phần mềm.