Hỗ trợ từ xa

Phần mềm hỗ trợ từ xa AnyDesk. Bằng cách sử dụng công cụ này, việc hỗ trợ khách hàng trở nên rất hiệu quả và có thể nói là không bị giới hạn về khoảng cách.

  • Dung lượng: 1.4 MB

Hướng dẫn mở Anydesk:

Bấm vào link AnyDesk ở trên để tải Anydesk về máy. Xong chọn Open (mở lên). Hình ảnh giao diện được minh hoạ như dưới đây.

Cung cấp cho chúng tôi mã số hiện ra ở vị trí như hình minh hoạ dưới đây để được hỗ trợ.

Lưu ý: mã số trên máy của anh/chị sẽ khác với mã số minh hoạ

 

anydesk

Sau khi cung cấp mã số ở trên, phía đơn vị hỗ trợ sẽ thực hiện kết nối vào máy cần hỗ trợ. Lúc này trên máy Quý khách sẽ hiện ra cửa sổ đề nghị chấp nhận kết nối “Accept”, hãy bấm vào nút “Accept” như hình minh hoạ dưới đây và để yên máy để chúng tôi hỗ trợ Quý khách.

anydesk2

Trả lời